Vice ordförande

Befattningsbeskrivning Auroras styrelse

Vice ordförande

Ordinarie ledamot av styrelsen

Uppgifter i styrelsen:

Önskad kunskap/egenskap för att bli vald:

  • Intresserad av styrelsearbetet