Ansökan om medlemskap i Aurora

aurora

Härmed ansöker jag om medlemskap i Föreningen Aurora för Frimurardamer

Efternamn: ……………………………………………………………………….

Förnamn: ………………………………………………………………………….

Gatuadress: ………………………………………………………………………

Postnummer: ……………………………………………………………………

Ort: ……………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………….

E-post: ……………………………………………………………………………….

Makes/sambos namn: ……………………………………………………..

Tillhör logen: ……………………………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………………………..

Underskrift: ……………………………………………………………………..

Skriv ut och lämna din ansökan vid en av Auroras sammankomster eller skicka den till Berith Svensk, Bygdegatan 296, 583 31 Linköping

Observera att du måste meddela eventuell adressändring direkt till Aurora. Det räcker inte att din man ändrar adressen hos Frimurarna eftersom vi har olika register.
E-mail: berith.svensk@gmail.com

Medlemsavgiften 300 kronor inbetalas på Auroras postgiro PG 888060-1