Ansökan om medlemskap i Aurora

aurora

Härmed ansöker jag om medlemskap i Föreningen Aurora för Frimurardamer

Efternamn: ……………………………………………………………………….

Förnamn: ………………………………………………………………………….

Gatuadress: ………………………………………………………………………

Postnummer: ……………………………………………………………………

Ort: ……………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………….

E-post: ……………………………………………………………………………….

Makes/sambos/partners namn: ……………………………………………………..

Tillhör logen: ……………………………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………………………..

Underskrift: …………………………………………………………………….

Bilder kan tas på våra sammankomster och publiceras på Auroras  hemsida. (Markera med kryss)

______Jag godkänner att bilder där jag är synlig publiceras.

______Jag godkänner INTE att bilder där jag är synlig publiceras

Skriv ut och lämna din ansökan vid en av Auroras sammankomster eller skicka den till Marianne Reutermo, Plöjaregatan 27, 583 33 Linköping

Observera att du måste meddela eventuell adressändring direkt till Aurora. Det räcker inte att din man ändrar adressen hos Frimurarna eftersom vi har olika register.
E-mail: marianne.reutermo@gmail.com

Medlemsavgiften 300 kronor inbetalas på Auroras Plusgiro: 888060-1