Skattmästare

Befattningsbeskrivning Auroras styrelse

Skattmästare

Ordinarie ledamot av styrelsen

Uppgifter i styrelsen:

 • Bokför föreningens inkomster och kostnader
 • Sköter deklarationen och betalar ev skatt
 • Betalar föreningens fakturor
 • Upprättar bokslut
 • Har kontakt med bank, Loomis och Scandic
 • Bokför redovisningen från kaffeserveringen
 • Har kontakt med frimurarnas skattmästare om
  • Årlig faktura för bidrag
  • Revers för insatta medel hos frimurarna
  • Redovisning av kortbetalningar vid sammankomster
 • Upprättar redovisning över sammankomsterna
 • Betalar ut ersättning till styrelsemedlemmar över utlagda medel
 • Betalar föredragshållare
 • Håller styrelsen informerad om vilka medlemmar som inte betalar sin avgift och åtgärdar detta
 • Håller styrelsen löpande informerad om vår ekonomiska status
 • Ser till att det finns lottringar och bokför intäkterna för lotterier och skickar vidare
 • ·       Hjälpa till att sälja entrébiljetter, lotterier och att duka vid sammankomsterna enligt överenskommelse vid styrelsemöte

Önskad kunskap/egenskap för att bli vald:

 • Intresserad av styrelsearbetet
 • Kunskap om ekonomiarbete