Medlemsregistrator

Befattningsbeskrivning Auroras styrelse

Medlemsregistrator

Ordinarie ledamot av styrelsen

Uppgifter i styrelsen:

 • Dela ut anmälningsblanketter till ev nya medlemmar
 • Uppdatera medlemsmatrikeln
  • Registrera nya medlemmar
  • Registrera medlemmar som avgår
 • Beställa namnskyltar och se till att de lämnas ut till berörd medlem
 • Skicka ut ”Välkomstpapper” till nya medlemmar
 • Distribuera matrikeln till alla styrelsemedlemmar (via mail) och se till att den finns tillgänglig för övriga medlemmar vid behov eller önskemål
 • Sammanställning av uppgifter för styrelsen om styrelse-medlemmarnas adress, mailadress, tel.nr. ,personnr, invald år.
 • Anslå sammanställningen över styrelsen på anslagstavlan

Önskad kunskap/egenskap för att bli vald:

 • Intresserad av styrelsearbetet