Suppleanter

Befattningsbeskrivning Auroras styrelse

Suppleanter

4 suppleanter i styrelsen

Uppgifter i styrelsen:

  • Förbereda sig på att bli ordinarie ledamot
  • Förbereda sig på att ersätta ordinarie ledamot vid behov
  • Nedanstående uppgifter fördelas mellan suppleanterna av styrelsen
    • Inköp av blommor, presenter mm som behövs till sammankomsterna
    • Ansvara för gästboken och se till att den finns på plats vid varje sammankomst och läggs tillbaka i skåpet efteråt
    • Allmän resurs vid behov

Önskad kunskap/egenskap för att bli vald:

  • Intresserad av styrelsearbetet