Forskning om Alzheimers sjukdom 2017/11

 

aurora

Forskning om Alzheimers sjukdom
Onsdag 15 november 2017

 

katka10

Katarina Kågedal är universitetslektor på Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE). IKE är en av Linköpings universitets största institutioner med verksamhet inom framför allt den medicinska fakulteten.

Katarina och hennes forskargrupp studerar det lysosomala systemet, alltså det system i cellen som bryter ner och återvinner uttjänta organeller och felaktiga proteiner och dess funktion vid Alzheimers sjukdom.

Vid Alzheimers sjukdom dör nervceller i hjärnan onormalt fort. Sjukdomen börjar med mild förlust av korttidsminnet och kulminerar i totalt bortfall av minne, inlärning medvetande, språk samt beslutsfattande och problemlösning.

Med hjälp av cellmodeller  för Alzheimers sjukdom studerar men hur modifiering av lysosomens funktion kan påverka nedbrytningen av amyloid-beta och tau samt minska celldöden.

Text med utgångspunkt från IKE:s hemsida av Anna-Karin Cardell