Befattningsbeskrivningar

Är du intresserad av att vara delaktig och ta ett uppdrag i styrelsen följer nedan beskrivningar av resp. befattningar