Bröstcancerföreningen Moa-Lina 2023/10

Bröstcancerföreningen MOA LINA besökte Aurora onsdagen 18 oktober 2023

I en alltmer brinnande värld, så fullständigt obegriplig att förstå, möjligen än mer viktigt med mötesplatser, gemenskap och reflektion, hälsades vi välkomna av vår ordförande Eva Kernell Sandberg. I en nedsläckt Johannessal, en stjärnhimmel att fästa sin blick på, levande ljus, spelade Mona Billermark  på orgeln,” Var dag är en sällsam gåva”, psalm 180, av O Bandsberg samt ” Preludium i F dur” av Johann Sebastian Bach. Med smak av höstens antågande läste Stina Söderlund senhöst av Pälle Näver, här den sista strofen.

”Oktober, all vårens aning,
all sommarens färg och lust
och höstens svällande mognad
och manliga kraft och must
blir ett med din stormorkester,
där du rider med brynja och lans
att kämpa mot mörker och vemod
för en gryende vårdags glans”.

Mitt i oktober, under den internationella bröstcancermånaden, även kallad rosa oktober, gästades Aurora av Amie Fahlander och Anna Somvall från bröstcancerföreningen MOA LINA Östergötland.

MOA LINA ingår i bröstcancerförbundet, som är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer. Visionen är att ingen ska drabbas av bröstcancer. För att nå denna magnifika vision finansierar bröstcancerförbundet bröstcancerforskning, erbjuder stöd och rehabilitering till drabbade samt bedriver påverkansarbete i bröstcancerfrågor. Nära 11 000 medlemmar och 32 bröstcancerföreningar runt om i Sverige. I Östergötland har föreningen ungefär 550–600 medlemmar. Föreningen är sprungen ur tanken att bröstcancerdrabbade har behov av att dela erfarenheter med andra som gått igenom samma sak.

Tre viktiga ledord driver förbundets verksamhet:

Vision: Ingen ska drabbas av bröstcancer.

Mission: Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancerbehandling.

Medlemslöfte: Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.

Generöst delade Amie och Anna med sig av sina egna livsresor med sin bröstcancer, upptäckt, behandling, oro, biverkningar, vad föreningen MOA LINA betytt i deras rehabilitering tillbaka till en vardag igen. Vi bär med oss Amies broderade tavla; ”Man kan leva utan bröst- men man kan inte leva utan tröst”

Text Annette Sverker
Bild Ammie Malmgren