Formella/Informella beslut

Nedan hittar du en sammanställning över viktiga punkter som är bra att känna till för dig som är medlem och som inte finns dokumenterade i stadgarna. Där protokoll/möte kan identifieras för antaget beslut anges detta inom parentes efter varje punkt.

 • Utskick av information
  (antagits vid årsmöte 2018-03-21, del av verksamhetsberättelsen)

Styrelsen har beslutat att information till medlemmarna skickas med e-mail eftersom portokostnaden ökar. De medlemmar som inte har e-mail kommer även fortsättningsvis att få information med vanlig post.

 • Befattningsbeskrivningar styrelsen
  (antagits vid årsmöte 2018-03-21, del av verksamhetsberättelsen)

Befattningsbeskrivningar för samtliga funktioner i styrelsen finns upprättade och insatta i en pärm som förvaras i Auroras arkivskåp. Revideras vid behov.

 • Avgifter
  (senaste ändringen antagits vid möte med boysen 2019-06, medlemsavgiften beslutades vid årsmöte 2018-03-21)

Medlemsavgift; 300:- (betala in på plusgirokonto 888060-1, senast den 31 januari)

Måltidsavgift; 175:- utan vin / 225:- med vin

Modevisning; 275:- utan vin / 325:- med vin

Julfest; 275:- utan vin / 325:- med vin

Matlåda (överbliven mat) 40:- /portion

 • Stängning av dörrar
  (antagits vid årsmöte 2018-03-21)

Stängning av dörren sker klockan 18.25 för att kassapersonalen ska hinna ta betalt av alla och även hinna upp till Johannessalen.

 • Namnbricka
  (antagits vid styrelsemöte 2018-11-07)

Vid inträde i föreningen erhåller medlemmen en namnbricka som ingår i medlemsavgiften. Vid förlust av namnbricka får medlemmen själv bekosta ny namnbricka, beställningen görs av Auroras styrelse.

 • Hedrande av medlems bortgång
  (antagits vid styrelsemöte 2019-09-04)

Styrelsen har beslutat att vid årsmötet hedra de medlemmar som dött under året med en tyst minut. Inga namn nämns för att förhindra risken att någon glöms bort eller att styrelsen inte fått information om någon medlems bortgång.

 • Sälja/marknadsföra produkter i samband med föredrag
  (antagits vid styrelsemöte 2019-09-04)

Styrelsen har beslutat att föredragshållare får sälja/marknadsföra produkter i samband med föreläsning.

 • Medlemsavgift för styrelsemedlemmar
  (antagits vid styrelsemöte 2019-11-04, komplettering vid styrelsemöte 2020-01-08)

Styrelsen beslutade att fortsätta med att styrelsen erhåller betalningsfri medlemsavgift. Kompletterande beslut togs att måltid vid årsmötet är avgiftsbefriat för styrelsens ledamöter. Inga tidigare dokumenterade beslut går att finna angående ersättning för styrelsearbetet.

 • Julklapp
  (antagits vid styrelsemöte 2019-12-04)

Julklapp medtages till julfest, värde ca 100:-.

 • Föranmälan till alla sammankomster
  (antagits vid styrelsemöte 2021-11-03)
 • Styrelsen beslutade att föranmälan kommer att vara obligatorisk till alla sammankomster fr o m December 2021