Formella/Informella beslut

Nedan hittar du en sammanställning över viktiga punkter som är bra att känna till för dig som är medlem och som inte finns dokumenterade i stadgarna. Där protokoll/möte kan identifieras för antaget beslut anges detta inom parentes efter varje punkt.

 • Utskick av information
  (antagits vid årsmöte 2018-03-21, del av verksamhetsberättelsen)

Styrelsen har beslutat att information till medlemmarna skickas med e-mail eftersom portokostnaden ökar. De medlemmar som inte har e-mail kommer även fortsättningsvis att få information med vanlig post.

 • Befattningsbeskrivningar styrelsen
  (antagits vid årsmöte 2018-03-21, del av verksamhetsberättelsen)

Befattningsbeskrivningar för samtliga funktioner i styrelsen finns upprättade och insatta i en pärm som förvaras i Auroras arkivskåp. Revideras vid behov.

 • Avgifter
  (senaste ändringen antagits vid möte med boysen 2019-06, medlemsavgiften beslutades vid årsmöte 2018-03-21)

Medlemsavgift; 300:- (betala in på plusgirokonto 888060-1, senast den 31 januari)

Måltidsavgift; 175:- utan vin / 225:- med vin

Modevisning; 275:- utan vin / 325:- med vin

Julfest; 275:- utan vin / 325:- med vin

Matlåda (överbliven mat) 40:- /portion

 • Stängning av dörrar
  (antagits vid årsmöte 2018-03-21)

Stängning av dörren sker klockan 18.25 för att kassapersonalen ska hinna ta betalt av alla och även hinna upp till Johannessalen.

 • Namnbricka
  (antagits vid styrelsemöte 2018-11-07)

Vid inträde i föreningen erhåller medlemmen en namnbricka som ingår i medlemsavgiften. Vid förlust av namnbricka får medlemmen själv bekosta ny namnbricka, beställningen görs av Auroras styrelse.

 • Hedrande av medlems bortgång
  (antagits vid styrelsemöte 2019-09-04)

Styrelsen har beslutat att vid årsmötet hedra de medlemmar som dött under året med en tyst minut. Inga namn nämns för att förhindra risken att någon glöms bort eller att styrelsen inte fått information om någon medlems bortgång.

 • Sälja/marknadsföra produkter i samband med föredrag
  (antagits vid styrelsemöte 2019-09-04)

Styrelsen har beslutat att föredragshållare får sälja/marknadsföra produkter i samband med föreläsning.

 • Medlemsavgift för styrelsemedlemmar
  Styrelsen beslutade att fortsätta med att styrelsen erhåller betalningsfri medlemsavgift.
  Kompletterande beslut togs att måltid vid årsmötet är avgiftsbefriat för styrelsens ledamöter.
  Inga tidigare dokumenterade beslut går att finna angående ersättning för styrelsearbetet.
  (antagits vid styrelsemöte 2019-11-04, komplettering vid styrelsemöte 2020-01-08)
 • Julklapp
  Julklapp medtages till julfest, värde ca 100:-.
  (antagits vid styrelsemöte 2019-12-04)
 • Föranmälan
  Beslutade att föranmälan kommer att vara obligatorisk till alla sammankomster fr o m December 2021
  (antagits vid styrelsemöte 2021-11-24)

 • Skärpta pandemiregler:
  De skärpta pandemiregler som gäller från 8 dec och tills vidare gäller även oss. För Frimurarna och Auroror gäller att att alla personer som deltar i vår verksamhet skall vara fullt vaccinerade!
  (antagit vid styrelsemöte 2021-12-15)

 • Medlemsavgift
  Alla medlemmar betalar medlemsavgift. Styrelse, organist och diktläsare ersätts av två måltider (inkl dryck) för engagemang och nedlagt arbete. En på hösten och en på våren.
  (antagit vid årsmöte 2022-04-20)

 • Måltidsavgift
  Höjning av avgift för mat till 200:- dryck oförändrad 50:-/ karaff
  (antagit vid styrelsemöte 2022-04-27)

 • Insamling välgörenhet
  Möjlighet att i samband med måltidsbetalning i kassan kunna skänka pengar till välgörenhet.
  Olika bidagsförmånstagare vid varje sammankomst.
  (antagit vid styrelsemöte 2023-01-04)

 • Måltidsavgift
  Höjning av avgift för mat till 240:- dryck oförändrad 50:-/ karaff
  (antagit vid styrelsemöte 2023-02-01)
 • Anmälan/Avanmälan
  Anmälan är bindande, vid ev förhinder skall avanmälan ske senast 12:00 dagen innan, sammankomsten. Vid utebliven ankomst (no show) debiteras avgift för måltid och betalas in på föreningens Postgiro. Ev specialkostbeställning skall oxå avanmälas till Frimisköket.
  (antagit vid styrelsemöte 2023-03-01)

 • Medlemsutskick
  Av integritetsskäl och i linje med GDPR, kommer medlemsutskicken i fortsättningen skickas som dold kopia.
  (antaget vid styrelsemöte 2023-11-22)