Ordförande

Befattningsbeskrivning Auroras styrelse

Ordförande

Ordinarie ledamot av styrelsen

Uppgifter i styrelsen:

  • Sammankalla till styrelsemöten
  • Skriva och skicka ut dagordning
  • Leda styrelsemötet
  • Delegera uppgifter till övriga styrelsemedlemmar
  • Hälsa alla välkomna till sammankomster och till bords
  • Vara Auroras talesperson

Önskad kunskap/egenskap för att bli vald:

  • Intresserad av styrelsearbetet