FÖB, Föreningen Östergötlands Barn 2022/09

” Nu blommar höstens fägring i klart septemberljus med gula stänk i grönskan kring bygdens röda hus”. Några rader från september ur Pelle Nävers ” Ugglor i mossen”, som Stina Söderlund framförde i den vackra Johannessalen. På orgeln spelade Mona Billermark var dag är en sällsam gåva, psalm 180, av O Bandsberg och Marcia religioso av W.A Mozart.

Kvällens föreläsning hade fokus på barn. Med stort och varmt engagemang berättade Ann-Marie Hjelm och Elisabet Petersson om Föreningen Östergötlands Barns (FÖB) historia och verksamhet. 

Ann-Marie Hjelm FÖB
Elisabet Petersson FÖB

En förening vars uppgift är att hjälpa barn och ungdomar som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd med anledning av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annat särskilt stöd.

Föreningen bildades redan 1921, initiativtagaren var grevinnan Alice Trolle, Linköping. Historien är mäktig kring vilken betydelse denna förening har haft men också har idag. Några axplock från denna rika och betydelsefulla verksamhet för barns bästa för ögonen är FÖB:s barnsjukhus som invigs 1930 och skänks samtidigt till dåvarande landstinget. Blåklintshemmet invigs 1935, där den tidiga avsikten var att ge avlastning av vårdplatser för barnsjukhuset.

Under alla år sedan starten 1921 har FÖB haft en vilja och stor förmåga att starta nya sociala projekt, samtidigt som man fortsatt med den viktiga grunden för FÖB, att på olika sätt ge bidrag till barn och ungdomar i Östergötland. Det är ganska naturligt att verksamheten har förändrats under dessa år i takt med samhällsförändringarna. FÖB har dock kvar sitt ursprungliga syfte, att med gåvor och bidrag hjälpa barn och ungdomar som har behov.

Ett nutidsexempel är att FÖB vid två tillfällen har bidragit med stora belopp till byggnation av Ronald McDonald Hus i Linköping. Ronald McDonald Hus ger familjer som har ett svårt sjukt barn som vårdas på ett sjukhus långt hemifrån, möjlighet att bo i en hemmiljö nära sjukhuset vilket underlättar för familjen och det sjuka barnet att träffas under vårdtiden.

Vill du veta mer om föreningen, kanske du vill bli medlem? Vill du bli medlem, kontakta din närmaste lokalförening, Besök föreningens hemsida för dessa uppgifter.
https://ostergotlandsbarn.se

Text: Annette Sverker
Bilder: Pia Watz, Anna Rudenstam Grape

Höstdukning
Förrätt
Diktläsare Stina och fotograf Anna
Ordförandebord