Lottakåren i modern tid 2023/01

Onsdagen 18 jan

Östgöta-Tjust Lottakår

Föreläsare: Emma Filipsson 33 år berättar under rubriken ”Nu och då i kris, krig och allt däremellan
Vid 2023 års första Aurorasammankomst samlades vi traditionsenligt i Johannessalen för en stund av lugn och betraktelse.
Stunden förgylldes med diktläsning av Stina Söderlund. En dikt skriven av Wilhelmina Nordström (1815-19029) som heter ”Fågeln i bur”.
Två musikstycken på orgel framfördes av Mona Billermark: Lascia chio pianga ur Rinaldo av G.F. Händel och Toccata i F-dur av Dietrich Buxtehude.
Ingela Lindblad som var stf. ordförande hälsade välkommen och bjöd in till kvällens måltid.
Vid sittande bord presenterade Gudrun Jansson Löfgren menyn:
Förrätt: Friterad Shiitake, chiliemulsion, chorizo och bladpersilja.
Varmrätt: Fjällröding med smörad röd spetskål, inlagd rättika och hummersås på yuzu (en asiatisk citrusfrukt) blandad sallad.
Måltiden blev uppskattad.

Organisationen är uppbyggd av flera lokala kårer, så kallade lottakårer, från hela Sverige och verkar inom både Försvarsmakten och den civila krisberedskapen.
Lottakåren, är en partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation för kvinnor i Sverige.
Rörelsens syfte är att rekrytera och utbilda kvinnor till uppgifter inom det svenska totalförsvaret, och att bedriva totalförsvarsinformation.
Organisationen tar emot alla kvinnor som är folkbokförda i Sverige, oavsett ålder, och är idag ett av landets största kvinnliga nätverk med ca 5000 medlemmar i alla åldrar över hela Sverige.

Historik för Östgöta-Tjust Lottakår.
Grevinnan Alice Trolle gjorde ett upprop till Linköpings kvinnor år 1926 för att bilda en förening till gagn för Landstormsrörelsen i Sverige. På mötet 16 februari 1926 beslöt mötesdeltagarna för att bilda Linköpings Landstormskvinnor.
Till föreningens hedersledamot valdes grevinnan Alice Trolle och föreningens ordförande överstinnan Signe Säfwenberg.
Ur denna kår avknoppades Kärna lottagrupp 1947 som sedan blev Malmens flyglottakår.
1963 antog Linköpings lottakår namnet Linköpings armélottakår. Inspirationen kom från Finland.
2009 och 2010 års Kårstämma beslutades om ett sammangående mellan Malmens flyglottakår och Linköpings armélottakår.
Under 2012 beslutades ytterligare ett sammangående mellan Linköpings lottakår och Norrköpings lottakår.
Under 2014 genomfördes ett sammangående med Motala lottakår, 2015 kom Ödeshögsortens lottakår in i det som vi från och med Kårstämman 2015 benämner Östgöta-Tjust lottakår.
Kåren fyllde 95 år 2021.
Lottakåren verkar över hela länet och utgår från Linköping där de har tillgång till lokaler som delas med övriga frivilliga organisationer i Linköping.
Kåren utbildar kvinnor som vill göra en insats för ett säkrare och tryggare samhälle.
Kåren är aktiva i Östgöta Hemvärn som specialister som fältkockar, stabsassistenter, underrättelseassistenter och sjukvårdare.

Vi lever i en ständigt föränderlig värld så under pandemin organiserades och koordinerades mat- och medicin- leveranser till behövande via Lottakårerna.
De bidrog även med hur förfarandet skulle gå till vid vaccinationscentralerna under pandemin.
Kriget i Ukraina har gjort att kommunerna har på uppdrag fått hjälp från Lottakåren.
De erbjuder kurser ”Förberedelser genom egen krisberedskap”.
Hemsida: säkerhet.se
Folder: ”Om krisen kommer”.
När det oväntade händer. Krislåda-checklista.

I skrivande stund Maria Westman

Foto: Ammie Malmgren