VÅGA, HJÄLPA, RÄDDA 2023/02

Onsdagen 15 februari

Att vara förberedd! VÅGA, HJÄLPA, RÄDDA!

Hur kan vi, du och jag, hjälpa till när det plötsliga händer? Detta var dagens så angelägna tema när Aurora träffades denna februarionsdag. Vi möttes av en stor röd hjärtballong utanför entrén till Frimurarhuset vilket fick oss att förstå att det handlade om hjärtat.

Vi ramade in kvällen med att som vanligt träffas i Johannessalen. Orgelmusik och diktläsning. ” Marcia religiosa” ur Trollflöjten av W.A Mozart och ” Trumpet Voluntary” av J. Clarke, hade Mona Billermark valt att framföra denna kväll. Diktläsning av Stina Söderlund. Vår ordförande Eva Kernell Sandberg hälsade oss varmt välkomna till vårens program och påminde oss om att mitt i den svåra värld vi lever i med krig och naturkatastrofer orka att våga möta morgondagen och framtiden.

Charlotte Collin Lundberg och Annika Hansén, anestesisjuksköterskor vid Universitetssjukhuset i Linköping var kvällens gäster. Engagerat och pedagogiskt ledde de oss in på kvällens tema hur ska vi hantera en situation ” när det plötsligt händer”. Vad kan du och jag göra om vi är med i en situation när någon plötsligt faller ihop, kanske någon anhörig i vårt hem, någon på torget eller i mataffären.

Charlotte och Annika tydliggjorde vikten av att vara mentalt förberedd. Att ha skaffat sig kunskap om vad jag kan göra är viktigt och att vara mentalt förberedd.

Sammanfattningsvis fick vi med oss en trestegsraket att förhålla oss till:

  • Först din egen säkerhet, exempelvis är platsen säker från bilar och bussar?
  • Larma 112!
  • Påbörja hjärt / lungräddning!

Att göra något är mycket bättre än att inte göra någonting alls. Det kan aldrig bli fel att påbörja hjärt/ lungräddning i en situation när någon fallit ihop även om du är osäker på individens vakenhetsgrad.  Efter genomgången teori erbjöds vi alla att träna hjärt och lungräddning på medhavda träningsdockor, med stöd och ledning av Charlotte och Annika.

Text: Annette Sverker

Foto: Ammie Malmgren