Sekreterare 1

Befattningsbeskrivning Auroras styrelse

Sekreterare 1

Ordinarie ledamot av styrelsen

Uppgifter i styrelsen:

 • Skriver protokoll vid styrelsemöten
 • Skickar kallelse och dagordning till årsmöte
 • Ser till att alla handlingar som behövs för årsmötet finns tillgängliga
 • Tömmer Auroras postfack och lämnar vidare till berörd i styrelsen
 • Skriver verksamhetsberättelse
 • Information inför hösten (Kära Aurora-brevet)
 • Informationsblad till Johanneslogens nya medlemmar
 • Utforma program inför året (i samråd med Programansvarig)  
 • Anslå programmet på anslagstavlan                

Önskad kunskap/egenskap för att bli vald:

 • Intresserad av styrelsearbetet
 • Ha erfarenhet av sekreterararbete är en fördel