Doktorn berättar 2019/01

Onsdag den 16 januari 2019
Doktorn berättar

Denna kväll hade Aurororna samlats för att lyssna till allmänläkaren Magnus Nord som är stationerad på Valla Vårdcentral i Linköping. Ämnet för hans föreläsning var: Riktad hemsjukvård för äldre, ett forskningsprojekt som han  bedriver tillsammans med några utvalda vårdcentraler i Östergötland.

Projektet handlar om att försöka skapa den rätta vården för sköra äldre. Att ge rätt vård till rätt patient. Till att börja med ville Magnus Nord poängtera att de flesta äldre, c:a 80%, mår bra och klarar sig utan både sjukvård och annan hjälp, även om man inte kan bortse ifrån att ju äldre man blir desto skörare blir kroppen.

Det finns mycket som individen kan ta ansvar för själv när det gäller hälsan.
Fysisk träning, hälsosam kost och sociala aktiviteter gör att alla människor mår bra, inte minst de som är årsrika.

Vad vården sen kan göra för dem som kan kallas för sköra äldre är att se till att man gör en vårdplanering, går igenom patientens alla läkemedel och samordnar den vård och omsorg som behövs i varje enskilt fall.

I länet har 800 individer bjudits in att vara med i projektet. Varje deltagare har kontaktats för samtal och genomgång av den personliga hälsan och livssituationen. Med utgångspunkt från resultatet av denna genomgång görs så en planering av stöd, vård och omsorg som individen kan behöva.

Vad som bland annat hittills har framkommit är nödvändigheten av ett effektivt samarbete mellan den regionala sjukvården och den kommunala äldreomsorgen!

Vad som också står fullständigt klart är att nära anhöriga står för väldigt mycket av vård och omsorg om våra sköra äldre!


Doktorn Magnus Nord har ordet


Det här är bara början på en underbar måltid

 
Social gemenskap som man mår bra av

Bild och text Anna-Karin Cardell