Besök av landshövding Carl Fredrik Graf 2019/02

Onsdag den 20 februari 2019
Landshövding Carl Fredrik Graf

Den 1 september 2018 fick Östergötland sin nya landshövding, Carl Fredrik Graf och denna kväll fick Aurororna nöjet att träffa honom och höra honom berätta både om sig själv och om sitt stora och viktiga uppdrag.

Carl Fredrik Graf har ett förflutet inom politiken. Han kommer närmast från jobbet som ordförande i kommunstyrelsen i Halmstad. Han har även varit riksdagsledamot, har en fil. mag. inom samhällsvetenskapliga ämnen samt är utbildad officer.

Förutom att vara regeringens företrädare i länet och se till att regeringens politik förverkligas ute i länet, är han också chef och ledare för cirka 300 anställda. I hans uppdrag ingår att han ska verka för att bidra till Östergötlands utveckling externt, men också samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen arbetar inom de flesta områden, bortsett från skola och sjukvård som kommun och region har ansvar för.
Länsstyrelsens ansvarsområden handlar bl.a. om:

  • Krisberedskap
  • Integrering av nyanlända
  • Miljö/miljövård
  • Infrastruktur med allt från sjöfart till bredband
  • Skogsbruk med natur- och skogsvård
  • Landsbygdsutveckling med jordbruk och industri
  • Livsmedel/vatten
  • Kulturmiljö som t.ex. fornlämningar, arkeologi och byggnadsminnen
  • Hållbar tillväxt och utveckling

Länsindelningen gjordes en gång i tiden av Axel Oxelstierna, år 1634. Landshövdingeämbetet är alltså ett ämbete med gamla anor i ett modernt samhälle.

Text och bild Anna-Karin Cardell