Röda Korset i Linköping

Röda Korset i Linköping

Inom ramen för Röda Korsets generella uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja fred och arbeta för humanitet bedriver Röda Korset i Linköping en rad olika verksamheter. Om detta berättade verksamhetsansvarig i Linköping, Göran de Geer, denna kväll.

Röda Korset jobbar med en lång rad verksamheter bl.a.
Flyktingstöd
Insamlingar
Mötesplatser/Secondhandbutik
Rödakorsvärdar på US
Högläsning och underhållning för serviceboende

I Linköping har Röda Korset en ganska omfattande verksamhet på US. Guider från Röda Korset hjälper människor tillrätta på US, dvs. att hitta till den avdelning eller klinik som en patient ska besöka. De kan också hjälpa till att ringa taxi och färdtjänst.

Av de insamlade pengarna går cirka 14% till att täcka verksamhetens kostnader. Resten går till olika hjälpbehov.

Organisationen söker hela tiden nya medlemmar som vill ta en aktiv roll i någon av Röda Korsets verksamheter. Förutom guide på US handlar det om bössinsamlingar och att bemanna Röda Korsets Secondhandbutiker.

Text: Anna-Karin Cardell