Sekreterare 2

Befattningsbeskrivning Auroras styrelse

Sekreterare 2

Ordinarie ledamot av styrelsen

Uppgifter i styrelsen:

  • Övertar sekreterares uppgifter vid behov
  • Biträder sekreterare
  • Sköter hemsidan
  • Skriver noteringar från Auroramöten

Önskad kunskap/egenskap för att bli vald:

  • Intresserad av styrelsearbetet
  • Ha erfarenhet av sekreterararbete är en fördel
  • Kunskap i hantering av webbplats.