Könsstympning 2016/02

aurora

Onsdag 17 februari 2016
Könsstympning

Denna kväll besöktes Aurora av Prost Honors Causa (hederprost), Myra Ekström, präst i Hedvigs församling i Norrköping. Hon pratade om ett för oss ofattbart och omfattande problem i världen, nämligen könsstympning av unga flickor. I Afrika bl.a. görs flera tusen könsstympningar varje dag, med stort  fysiskt och psykiskt lidanden till följd för de utsatta flickorna. Fem till tio procent dör av detta fruktansvärda övergrepp.

Myra Ekström är starkt engagerad i arbetet mot könsstympning och har startat ett samarbete med den lokala organisationen ”NAFGEM”, Network against female genital mutilation, i Tanzania som arbetar för att stoppa könsstympning. Det här arbetet har gjort att könsstympningen i Tanzania har minskat betydligt och samma sak gäller över hela kontinenten. I Nord- eller Sydafrika förekommer inte könsstympning över huvud taget. Dessutom har FN bestämt att könsstympning ska utrotas. Frågan skall upp i ljuset efter att ha varit kraftigt tabubelagt.

Hur kan man förklara denna barbariska tradition?

Könsstympning är en så kallad initiationsrit för flickor som börjar bli könsmogna, en gammal tradition som inte har någon som helst grund i vare sig Koranen eller Gamla Testamentet i vår egen bibel. I stället handlar det en patriarkal maktstruktur, kvinnlig kyskhet – manlig makt, som kunnat byggas upp tack vare en total okunnighet om sexualitet (kvinnlig sexualitet) och reproduktiv hälsa. Utövarna är ingalunda män, utan äldre kvinnor. För dem är könsstympningen en viktig inkomstkälla och en sysselsättning för att kunna försörja sig.

Könsstympning är inget annat än grovt våld mot unga kvinnor, med livslångt lidande som resultat, utförd av äldre, förmodligen själva könsstympade, kvinnor! Man undrar hur det är möjligt…

Könsstympningen är ett fasansfullt brott mot mänskliga rättigheter!

Aurora skänker pengar till NAFGEM.

Text: Anna-Karin Cardell

Tillbaka