Klubbmästare 1

Befattningsbeskrivning Auroras styrelse

Klubbmästare 1

Ordinarie ledamot av styrelsen

Uppgifter i styrelsen:

Önskad kunskap/egenskap för att bli vald:

  • Intresserad av styrelsearbetet