Två stora berättelser 2020/01

Två stora berättelser
Onsdag den 15 januari 2020

Berättelser med många bottnar
Auroras januarigäst var prästen och TV-producenten Johannes Söderberg som lockat en stor lyssnarskara till föredraget Två stora berättelser som präglat mänskligheten. Här fanns givetvis berättelser ur den bibliska historien, skickligt sammanvävda med såväl bröderna Grimms folksagor som händelser i tiden. Dessutom fick Johannes igång oss i surrande bikupor, som han rentav fick svårt att få stopp på, när vi väl blivit varma i kläderna.

Vad kan Josefs mödosamma liv och sagan om Rödluvan lära oss? Både att våga ta språnget men att också våga misslyckas!

Israelernas uttåg ur Egypten och berättelsen om den förlorade sonen, vad säger de oss idag? Att hemmet betyder så mycket och att vi alltid vill återvända dit. Förlåtelsens gåva och kärlekens betydelse med dessa begrepps rika symbolik – kan givetvis tydas på många olika sätt, men VI fick här begreppen uttolkade på ett mästerligt sätt!

 

Vid pennan: Stina Söderlund
Bild: Eva Kernell-Sandberg