Linköping City Samverkan 2015/09

aurora

Onsdag 16 september 2015
Linköping City Samverkan

Till höstens första träff hade Marianne Lind bjudits in till Aurora för att berätta om Cityföreningens verksamhet. Marianne är VD och ”Cityutvecklare” för Cityföreningen, som egentligen heter Linköping City Samverkan AB. Bolaget ägs av Linköpings kommun, Cityfastighetsägarna och Cityföreningen. Den första cityföreningen startade 1994 efter att man ställt diagnosen: ”Linköping har en sovande stadskärna”.

I stället för att ha en sovande stadskärna togs det gemensamma beslutet att Linköpings stadskärna skulle bli regionens attraktivaste. Och ett stort arbete sattes igång. Man började med att inventera ”klustringsområden” (samarbetsområden) där kommunen, fastighetsbolagen och företagen (butiker, restauranger m.fl.) kunde samarbeta för att locka människor till city.

Stadskärnan började rustas upp och snyggas till. Restaurangerna blev allt fler och uteserveringarna blev snart dominerande i stadsbilden. Arrangemangen avlöste varandra. Arbetet gav resultat och år 2009 vann Linköping priset som Årets Stadskärna.

Linköping City Samverkan fortsätter sitt enträgna arbete att göra innerstaden mer attraktiv. Stora Torget, Trädgårdstorget och S:t Larsparken är tre samlingspunkter som man koncentrerar många aktiviteter till. Men även en speciell gata kan bli föremål för en särskild satsning eller få ett eget arrangemang. Under hösten får t.ex. Platensgatan speciell uppmärksamhet under en vecka som ”Konstgatan” med sina gallerier och för tillfället målad konst direkt på gatans asfalt.

Text: Anna-Karin Cardell

Tillbaka